Facebook Twitter
aviationpast.com

Hàng Không, An Toàn Cho Tất Cả

Đăng trên Tháng Mười 16, 2022 bởi Peter Rogers

Hàng không đã trở thành cho hành tinh của chúng ta những gì xe hơi và ô tô đã có vào đầu những năm 1900. Bây giờ chúng là những cách cần thiết để di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Không có họ, hàng ngàn người sẽ bất tiện ở bất kỳ thành phố cụ thể nào. Nhưng, với sự phụ thuộc này rất quan trọng, điều quan trọng hơn nữa là hàng không phải an toàn. Trong suốt vài năm qua, chúng tôi đã phát hiện ra rằng điều quan trọng hơn nữa là phải an toàn và thậm chí là những phần thiết yếu của giao thông vận tải này có thể trở nên nguy hiểm. Mỗi ngày, có hàng ngàn và hàng ngàn cá nhân đang cố gắng sử dụng một thế giới hàng không an toàn hơn.

Tuy nhiên, điều khiến nó khó khăn đến mức có rất nhiều quốc gia mà không có ưu tiên này như Hoa Kỳ. Có cách nào để bảo vệ hàng không trên khắp hành tinh không?

An toàn hàng không là điều cần thiết, chúng tôi biết điều đó. Tuy nhiên, nó đã thay đổi như thế nào trong suốt vài năm qua? Trước hết, rõ ràng là chúng ta phải chờ thêm thời gian để lên các chuyến bay của mình. Vũ khí và bất cứ thứ gì có thể được sử dụng làm vũ khí đã bị cấm. Điều này bao gồm cả dao cạo dễ nhất là tốt. Chúng tôi chờ đợi trong khi các cá nhân được sàng lọc và túi được truyền qua máy dò kim loại và máy X-quang. Tuy nhiên, có gì trở nên tốt hơn không?

Thật an toàn khi nói rằng hàng không đã trở nên an toàn hơn. Nó đã được cải thiện theo nhiều cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được chỉ cần một thập kỷ trước. Chúng tôi đang an toàn hơn nhiều khi lên máy bay hơn bao giờ hết. Ở mức độ nào chúng ta sẽ cần phải bảo vệ lẫn nhau mặc dù không rõ ràng. Một thập kỷ trước chúng ta sẽ không bao giờ tin rằng Hàng không là vũ khí.

Về lâu dài, chúng ta có thể ngạc nhiên trong phát minh tuyệt vời này đã thu hút những thế giới xa xôi gần nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể quan tâm đến sự an toàn của hàng không. Tin tức tuyệt vời là mọi người đang làm việc chăm chỉ, mỗi ngày để đảm bảo rằng hàng không, trong tất cả các hình thức của nó, được an toàn và được bảo vệ trong nhiều năm và nhiều năm tới. Thông qua công việc khó khăn của họ, chúng tôi có thể yên tâm rằng gần nhất và thân yêu nhất của chúng tôi sẽ bay an toàn.