Facebook Twitter
aviationpast.com

Nhãn: thuộc về y học

Bài viết được gắn thẻ Thuộc Về Y Học

Cách Nhanh Nhất để Có được Giấy Phép Bay

Đăng trên Tháng Tư 19, 2023 bởi Peter Rogers
Các phi công thể thao có thể được đào tạo và đủ điều kiện để bay trong máy bay thể thao hạng nhẹ (LSA) như máy bay, máy bay thay đổi trọng lượng, nhảy dù, tàu lượn và nhẹ hơn không khí (khí cầu hoặc bóng bay).Hiệp hội máy bay thử nghiệm cũng tin rằng Gyroplanes sẽ sớm được chứa trong danh mục LSA, tạo ra tổng cộng sáu hình thức máy bay riêng biệt mà phi công thể thao có thể chỉ huy...